Arrroz para Sushi

Variedad: Koshihikari

Marca: Asahi

Contenido: 1kg

Arroz para Sushi - Koshihikari 1kg
$108,00
Cantidad
Arroz para Sushi - Koshihikari 1kg $108,00

Arrroz para Sushi

Variedad: Koshihikari

Marca: Asahi

Contenido: 1kg