Arroz para Sushi

Variedad: Doble Carolina

Contenido: 1kg

Marca: Asahi

Arroz para Sushi Doble Carolina 1kg
$120,00
Cantidad
Arroz para Sushi Doble Carolina 1kg $120,00

Arroz para Sushi

Variedad: Doble Carolina

Contenido: 1kg

Marca: Asahi